Компанията за бързи кредити "Кредисимо" се разграничи от управителя и собственик на платформата за дарения "ХелпКарма" Константин Кръстев и обяви, че от 5 години той "е прекратил активното си участие в оперативните дейности на дружеството". В право на отговор, изпратено до Би Ти Ви след шокиращото разследване на журналистката Мария Цънцарова, от компанията дори декларират, че ще търсят правата си по съдебен път "при незаконосъобразно уронване на престижа и репутацията" си.

Ето какво се казва в становището на "Кредисимо":

В серията репортажи на Би Ти Ви, излъчени на 6 и 7 ноември 2020 г. за платформата HelpKarma и г-н Константин Кръстев се правят необосновани, непроверени и неверни внушения за взаимовръзки между Кредисимо ЕАД и HelpKarma.

Молим да имате предвид, че Кредисимо ЕАД не участва под никаква форма в управлението и дейността на HelpKarmа, като фондацията и Кредисимо ЕАД не са свързани лица по смисъла на Търговския закон.

 

Кредисимо ЕАД няма отношение и не носи отговорност за действията, проектите или професионалното развитие на г-н Константин Кръстев. Същият не представлява Кредисимо ЕАД от 20.08.2015 г., когато е прекратил активното си участие в оперативните дейности на дружеството. Считано от 25.05.2015 г. г-н Кръстев е излезнал от управлението и собствеността на колектроско дружество, в което е имал общо участие с част от непреките акционери в Кредисимо ЕАД. Участието в Съвета на директорите на Кредисимо ЕАД е прекратено на 28.05.2019 г., което може да се провери в Търговския регистър. Притежаваните от г-н Константин Кръстев индиректно акции в Кредисимо ЕАД са малък процент, не дават възможност за контрол на Кредисимо ЕАД или негови дъщерни дружества.

Дружествата от групата на Кредисимо нямат абсолютно никакви финансови взаимоотношения с HelpКarma, като източниците за финансиране на оперативната ни дейност никога не са включвали предоставяни от фондацията средства. Кредисимо е надлежно регистрирана небанкова финансова институция, поднадзорна и с текуща регулаторна отчетност към БНБ, което прави дейността на компанията прозрачна, регулирана и в пряко изпълнение на законовата рамка в страната. Паричните потоци на дружеството, както на всички останали регулирани дружества, са под директния надзор и на други контролни органи.

Вярваме, че Би Ти Ви ще спази в репортажите по случая с HelpКarma изискванията за журналистическа етика като представи коректно и добросъвестно само проверена информация на зрителите при излъчването на материалите и няма да допусне уронването на доброто име на Кредисимо ЕАД чрез напълно необосновани и манипулативни внушения спрямо дейността на дружеството.

Моля да имате предвид, че въпреки уважението ни към Би Ти Ви, Кредисимо ЕАД няма да се поколебае да потърси правата си по съдебен ред при незаконосъобразно уронване на престижа и репутацията на компанията, утвърдени с години усилен и честен труд".


0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1