Селското стопанство в Царство България е примитивно развито. То е било основен източник на прехрана за милиони българи, но и една от основните причини за тежкия им  живот. Не е тайна, че по-голяма част от населението на страната е живеело в селата и се е прехранвало основно от земеделие.

Нека само си спомним разказите „На браздата“ и „Андрешко“, както и много от другите произведения на значимия ни писател Елин Пелин. Те описват трудния живот на българския селянин, изпълнен с бедност и отчаяние. Преди 9 септември 1944 година земята е раздробена на над 12 000 000 парчета (ниви) със среден размер 3,7 декара.
 
През 1934 година – според тогавашно преброяване, 63% от селяните владеят 30% от поземлената площ с имот до 50 декара, а 11 на сто – 33% с имот над 100 декара. Дървеното рало е главно средство за обработка, но около 38% от стопаните въобще не го притежават. 32% разполагат с железни плугове, 4% – с резачки за царевица, 1,1% – с конски редосеялки, 1,2% – с конски жетварки. 

Цели 25% от стопаните нямат работен добитък, а 12% разполагат само с по едно животно. Скритата безработица е твърде висока, както личи от регистрирания процент на заетите – той е само 52% от наличните човешки ресурси.
 
Източник:cherveno.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1