Регионите на България към момента, Карти: МРРБ
По думите на регионалния министър, целта да се създадат „силни, трайни и жизненоспособни райони“
Изготвени са три варианта за ново райониране на страната, които ще бъдат представени до края на месец март.
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в отговор на въпрос от депутата Крум Зарков във връзка със статута на Русе като център на Северен централен район, предаде Фокус“.
„В края на 2017 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се инициираха действия във връзка с промяната на териториалния обхват на шестте района за развитие. Предприемането на тази стъпка се налага от необходимостта от по-устойчиви във времето райони за развитие“, изтъкна Нанков.
Той поясни, е целта е създаване на силни, трайни и жизненоспособни райони на основа за стратегическите документи за регионално развитие.
Министърът заяви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране.
В момента районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.
Ето и идеите за новото разпределение:
Вариант 1 с пет района от ниво 2:
Югозападен, включващ областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник;
Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян;
Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол;
Североизточен, включващ областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен;
Северозападен, включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.


Вариант 2 с четири района от ниво 2:
Югозападен, включваща областите: Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник;
Тракийско-Родопски, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян;
Черноморски, включващ областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен;
Дунавски, включващ областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра.

Вариант 3 с шест района от ниво 2:
Западен, включващ областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и  Враца;
Северен централен, включващ областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра;
Североизточен, включващ областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище;
Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;
Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян;
София – град – самостоятелен район от ниво 2.
Източник: desant.net

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1