Една зловеща приказка,която ни остави на края на света . . .
Преди 1989г. България беше средно развита европейска държава със силна икономика и армия и завидни социални условия.
След избухването на демокрацията правителството на Андрей Луканов кани екип от 22-ма специалисти от Фондацията на националната камара на САЩ, начело с Ричард Ран и Роналд Ът, за да разработят “Проект за прехода към пазарна икономика и демократичен капитализъм”. Към тях се присъединява и екип от 29 български специалисти.
Това е практическата програма, по която се измени обществения строй в България. Още през март-август 1990 г. с този документ са предопределени всички бъдещи процеси в икономическия и обществения живот у нас. В него се залага стопанското, културното и духовното съсипване на страната. От самото начало новите управници са знаели всичко, което ще последва в България.
Интересно е да се знае, че докладът по “Проектът Ран-Ът” е приет от Народното събрание с ръкопляскания, а по един екземпляр от него е получил всеки от депутатите.
При представянето на проекта в пленарната зала, Андрей Луканов заявява: “Програмата съдържа рационални елементи и от двете платформи – на БСП и СДС, както и съгласуваните между двете основни политически сили идеи в периода преди и след изборите”. И сини, и червени са работели заедно с екипа на националната камара на САЩ в ущърб на България.

Фондация на
националната Камара 
1990
ДОКЛАД
върху
проекта за икономически
растеж и преход към 
пазарна икономика в 
България
подготвен от 
Фондацията на Националната Камара на САЩ
за
Народна Република България
Ръководство и редактиране: 
Ричард Ран, САЩ 
Роналд Ът, САЩ
National Chamber Foundation
1615 H Street, NW. 
Washington, DC 20062, USA 
(202)463-5552
© National Chamber Foundation, Okmoмвpu 1990 npeвog © SPS corp. & Mintech Corp. / U.S.A.
Финансирането на превода, редакцията, оформлението и отпечатването на Проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България е извършено от фирма “Програмни продукти и системи” (SРS) и от МINТЕСН Согр./U.S.A. по идея на президентите на двете фирми г-н Рашко Ангелинов н г-н Сам Трендов и с любезното съгласие на д-р Ран.
Изданието се разпространява безплатно. Желаещите да заплатят своя екземпляр могат да внесат избрана от тях сума на сметка 421130 082-7 – Търговска банка София – АД. Събраните по този начин средства ще бъдат изцяло предадени в Дома за девойки-сираци “Ленко Мишев”, гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа № 24. Поради това придружавайте превода с текст “За Дома за девойки-сираци”.
SРS и МINТЕСН предоставят правото на безплатно ползване на цялата разработка и на части от нея, като се забранява възможното й разпространение срещу заплащане. Нарушителите ще се наказват съгласно съществуващите нормативни актове.

Голямото и малкото предизвикателство

Според някои съобщения в пресата, след завръщане от последното си посещение в нашата страна д-р Ран е заявил, че разработката на Проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България е била едно от най-големите предизвикателства в неговата кариера.
На 4 октомври 1990 г. на един малък екип от фирма “Програмни продукти и системи” бе вьзложена една несвойствена задача – да организира превода на български език и издаването на споменатия по-горе проект.
В сравнение с труда на д-р Ран и неговия екип това изглежда едно малко предизвикателство. За нас обаче това се оказа голямо предизвикателство, главно поради факта, че на въпроса “Какъв е срокът?” получихме класическия отговор “Вчера”.
Ние имаме голям опит в издаването на документация на програмни продукти и системи, чието оформяне не отстъпва на западните стандарти. Дългогодишната ни неравностойна борба с българското стопанско законодателство, и особено с тъй-наречените поднормативни актове, ни е позволила да натрупаме известен опит и в несвързаната с пряката ни дейност икономическа проблематика в нашите условия. Но когато опряхме до финансовата и икономическа терминология на съвременните западни системи, се сблъскахме с известни затруднения. В момент, когато думата “сирене” поражда представата за номериран талон, ни е трудно да си представим как изглежда данъчна система тип “швейцарско сирене”.
За да ускорим процеса, потърсихме помощ от колеги и приятели, повечето от които се отзоваха с готовност. В работата се включиха общо 42 души – преводачи, редактори, коректори, оператори на текстообработка и координатори. Увеличаването на екипа позволи да ускорим работата, но създаде нови трудности. Работеше се едновременно във всички квартали на София — Люлин, Младост, Бъкстон, Дружба, Хаджи Димитър, Червена звезда и т.н. и проблемите по разнасянето и събирането на готови страници и глави се оказаха отнемащи доста време, особено в условията на бензинова криза.
Но в крайна сметка книгата е във Вашите ръце. Вероятно ще Ви направи впечатление, че Глава 2 и Глава 3 са дадени само като конструкция. Взехме това решение, не защото ги смятаме за по-малко важни, а защото вероятно са писани на български и всеки, който пожелае да ги прочете, би могъл да ги получи от авторите, споменати в българската част на екипа. Непосилно краткият срок не ни остави друг избор. Същото се отнася и за втората част на Глава 19, в която не са преведени описанията на по-важните туристически и курортни обекти в България, които са предназначени повече за американския читател.
По отношение на стиловите особености сме се старали да се придържаме към стила на отделния автор, а не да уеднаквяваме звученето на различните глави. Вярваме, че от това книгата само печели.
Бихме желали да се обърнем към специалистите, които ще ползват настоящия превод с молба за снизхождение към евентуалните неточности или терминологични грешки. Изправени пред дилемата “светкавично, но непрецизирано” или “бавно, но съвършено”, ние решихме, че в дадения случай факторът време е с по-голяма значимост.
И накрая искаме на свой ред да отправим специални благодарности към десетките споменати и неспоменати наши сътрудници, които се трудиха в делник и празник, “без сън и покой” и без чиято добра воля, високо чувство за отговорност, нямаше да успеем да свършим за един месец работа, която обикновено отнема до една година. Желаем на хората, които се отнесат с интерес към настоящата книга да извлекат от нея всичко полезно за изстрадалата ни родина.

Въведение

За проекта

Мирните революции, които се развихриха сред нациите на Източна Европа, срутиха диктатори, създадоха демокрация и освободиха народите, като им дадоха възможност отново да се приобщят към Запада. Тези революции разкриха пред света опустошението и разрухата, които наложиха на икономиките на тези страни четири десетилетия на социализъм. Ускоряваща се инфлация, тежки, обременяващи дългове, безработица, недостиг на основни стоки, остарели и неефективни заводи и влошаващ се стандарт на живот са симптомите на разрухата, която измъчва тези новоосвободили се нации.
В нетърпението си да направи прехода от комунизъм към демократичен капитализъм всяка от тях предприема основно икономическо, социално и законодателно реконструиране. Въпреки че целта е еднаква – развитие на пазарна икономика, която драматично ще повиши жизнения им стандарт, те подхождат към нея по различен начин. Без да имат някакъв ръководен план, задачата, с която ще се сблъскат, е действително героична по своя мащаб и преизпълнена с рискове.
По подобие на новоосвободените си съседи България е избрала пътя към демократичния капитализъм и е направила редица важни стъпки в тази насока, но има да се вършат още много и много неща. Признавайки този факт, новото правителство на България се обърна за съдействие към Фондацията на Националната Камара. Със своя значителен опит в подпомагането на стратегиите за растеж в условията на свободна пазарна икономика в развиващите се страни фондацията се отзова на повика и събра екип от американски експерти от деловите и академичните среди, който да разработи всестранен план за насочване на България към пазарна икономика. Екипът посети България в края на м. август 1990 г. и се срещна с българските си партньори за оценка на положението и определяне на най-подходящ курс за действие. Настоящият доклад е кулминация на положените от тях усилия.
Фондацията на Националната Камара е независима организация с идеална цел за проучване на данъчната и обществйна политика и е член на Търговската камара на САЩ. От своето основаване през 1967 г. досега фондацията е изучавала нововъзникващи въпроси с жизнена важност за икономиката и деловите среди и е служила за катализатор при прила­гането на нови инициативи в политиката на обществения и частния сектор.

Екип от американски съветници

Български проект за икономически растеж и преход към пазарна икономика
Dr. Richard W. Rahn, Co-Chairman;
Vice President and Chief Economist
U.S. Chamber of Commerce; and
Executive Vice President, National Chamber Foundation
Dr. Ronald D. Utt, Co-Chairman
Vice President
National Chamber Foundation
(Former Associate Director for Privatization, Office of Management Budget)
Jill Bezek Jones
Project Manager
National Chamber Foundation
Dr. Allen E. Abrahams
Executive Director
Southern Agronomics, Inc.
John G. Bertram
President
FCB/InterMarketing
Mark Bloomfield, Esq.
President
American Council for Capital Formation
John L. Bowles
Vice President, Sales and Marketing
American Spring Wire Corp.
The Honorable Mary K. Bush
Chief Operating Officer
Federal Housing Finance Board
(Former Vice President for International Finance, Federal National Mortgage Association; and Former U.S. Alternate Executive Director, International Monetary Fund)
Mark C. Frazier
Chairmen
The Services Group
The Honorable Mark S. Fowler
Senior Communications Counsel
Latham and Watkins
(Former Chairman, Federal Communications Commission)
Willard R. Gallagher
Vice President, International Operations
Textron Inc.
Gordon A. Graves
Vice President
Global Technology Resources
Dr. Peter J. Hill
Research Fellow
The Independent Institute; and
Bennett Professor of Economics, Wheaton College
Michael F. Hoynes
Executive Vice President and Group Management Director FCB/Leber
Katz Partners
Frederick B. Krieble
President
Management Limited
Dr. Robert H. Krieble
President
Krieble Associates, Inc.
(Former Chairman, Loctite Corporation)
Lawrence A. Kudlow
Senior Managing Director and Chief Economist Bear, Stearns & CoJnc.
(Former Associate Director for Economics and Planning, Office of Management and Budget)
M. Kay Larcom
Associate Director
Office of Central and Eastern Europe
International Division
U.S. Chamber of Commerce
Clayton L. Lescalleet, JR.
Senior Consultant
Teleconsult, Inc.
Bowdre P. Mays
Senior Vice President
CIGNA Worldwide, Inc.
Dr. Charles E. Mclure, Jr.
Senior Fellow
Hoover Insitution on War, Revolution and Peace
(Former Deputy Assistant Secretary of the Treasury for Tax Analysis)
Ambassador J. William Middendorf, II
Chairman
Middendorf & Company, Inc.
(Former President and Chief Executive Officer, Financial General Bankshares;
Former U.S. Ambassador to the European Communities; and Former Secretary of the Navy)
The Honorable James C. Miller, III
Chairman
Citizens for a Sound Economy; and
Co-Chairman, Tax Foudation
(Former Director, Office of Management and Budget; and Former Chairman, Federal Trade Commission)
Dr. Charles Murray
Bradley Fellow
American Enterprise Institute for Public Policy Research; and Author, “Losing Ground: American Social Policy 1950-1980”
Grover G. Norquist
President
Americans for Tax Reform
Carl A. Pescosolido
President
Sequoia Enterprises
Gordon C. Seybold
President
Global Technology Resources
Dr. Bernard H. Siegan
Director of Law & Economics Studies
School of Law
University of San Diego
Eugene L. Stewart, Esq.
Stewart and Stewart
Graciela D. Testa
Editor
Internatiomal Health & Development
Marco Terribilini
Manager, Bulgaria and Romania
Philip Morris, Europe
Dr. George M. Vredeveld
Professor of Economics, University of Cincinnati; and
Director, Greater Cincinnati Center for Economic Education
Wayne A. Wittig
Deputy Associate Administrator
Office of Federal Procurement Policy
Office of Management and Budget

Екип от български съветници

Професор Иван Ангелов
Старши икономически съветник на министьр-председателя
Венцислав Антонов
ВИИ “Карл Маркс”
Румен Аврамов
Икономически институт, БАН
Валери Борисов
Юридически съветник
Министерство на икономиката и планирането
Д-р Венцислав Димитров
Икономически институт, БАН
Д-р Генчо Димов
Старши икономист
Министерство на външноикономическите връзки
Стою Дулев
Заместник-министър на икономиката и планирането
Д-р Никола Гълъбов
Икономически институт
БАН
Професор Илия Георгиев
Икономически институт
БАН
Д-р Румен Георгиев
Генерален директор
Минералбанк
Димитър Костов
Заместник-министър на финансите
Д-р Иван Костов
ВМЕИ “Ленин”
Емил Хърсев ВИИ “Карл Маркс”
Татяна Хубенова
Икономически институт
БАН
Д-р Димитър Иванов
Икономически институт
БАН
Професор Лилия Каракашева
Главен директор
Министерство на външноикономическите връзки
Д-р Найден Найденов Заместник-министър на икономиката и планирането
Д-р Невяна Кръстева
Научен сътрудник
Министерство на външноикономическите връзки
Георги Панков
Заместник-министър на икономическата реформа
Професор Огнян Панов
Директор
Институт по държавно и стопанско управление
Атанас Папаризов
Генерален директор
Министерство на външноикономическите връзки
Д-р Огнян Пишев
Старши икономически съветник на Президента
Д-р Иван Пушкаров
Икономически институт
БАН
Професор Димитър Шопов
Заместник-председател Комитет по труда и социалното осигуряване
Боян Славейков
Икономически институт
БАН
Професор Стефан Стоилов
Министър на икономическата реформа
Професор Милчо Стоименов
ВИИ “Карл Маркс”
Професор Тодор Вълчев
Икономически институт
БАН
Христина Вучева
Научно-изследователски институт
Министерство на финансите
Б. пр. Длъжностите на сътрудниците от българския екип, както и названията на българските организации са преведени от английския текст и съответстват на момента на подготовката на доклада. Предприемането и завършването на работата по този проект не биха били възможни без щедрата подкрепа на следните :

Спонсори:

CIGNA Worldwide
FCB/Leber Katz Partners
Global Technology Resources
Krieble Associates, Inc.
Stewart & Stewart Textron Inc.
Дарители и организации – участници:
American Council for Capital Formation
American Spring Wire Corp.
Americans for Tax Reform
Arvin Industries
Bear,Stearns & Co. Inc.
Dow Chemical
Ernst & Young
Independant Institute
Middendorf & Co., Inc.
Philip Morris, Europe
Services Group
Teleconsult, Inc.
UOP, Inc.
United States Information Agency
National Chamber Foundation
1615 H Street, NW.
Washington, DC 20062, USA
(202) 463-5552

Специални благодарности

Усилие от такъв мащаб налага привличане на умението, творческите сили и подкрепата на десетки хора, голяма част от които се трудят зад кулисите и често без някакво особено признание. Целта на това кратко изявление е да изправи тази несправедливост и да им се изкаже признанието и благодарността, която заслужават.
Разбира се, авторите са официално упоменати, но все пак заслужават да им се изкаже особена благодарност за времето, което отделиха от професионалните си ангажименти, за да дойдат в България почти веднага, след като ги поканиха, много от тях на собствени разноски, и да напишат материалите си под напрежението на изключително краткия срок от по-малко от три седмици. Въпреки че е трудно да се откроят отделни имена, безрезервната подкрепа на Юджийн Стюарт и неговата изключителна работоспособност допринесоха невероятно много за завършването на тази работа.
Зад тези талантливи автори стоят други хора, чиято работа по този проект има свой принос към успеха му. Специални благодарности следва да се отправят към Дж. Стич – председател в оставка на RJR/Nabisco и председател на Фондацията и Робърт Х. Крийбъл – заместник- председател на Фондацията, чиято безрезервна подкрепа на този проект внесе ценни творчески сили и опит в критичния момент на неговата подготовка. Важна поддръжка дойде и от д-р Ричард Л. Лешър – президент на Търговската камара на САЩ и на Фондацията и от Ричард Л. Бролт – вицепрезидент на Групата на камарата.
Благодарни сме и на редица сътрудници от правителството на САЩ за помощта и напътствията, които ни предложиха в духа на партньорството между обществения и частния сектор. Бившият посланик на САЩ в България Сол Полански и настоящият – Кенет Хил ни оказаха неоценимо съдействие заедно с Майк Гелнър, първи секретар по икономическите и търговски въпроси в посолството на САЩ в София. Сузън Сътън, отговаряща за България в Държавния Департамент, ни информираше за събитията в България, а Грегьри Уин, заместник-директор на Службата за граждански обмен в Информационната агенция на САЩ, беше незаменим при решаването на транспортните проблеми на екипа, работещ по българския проект, свързани с отиването им във Вашингтон и на част от него – в София.
Получихме и много нужното ни съдействие от други организации с идеална цел. Признание и благодарност следва да се отправят към Дейвид Теру – президент на Независимия институт, Марк Блумфилд — президент на Американския съвет за формиране на капитали, Гроувър Норкуист – президент на организацията “Американци за данъчна реформа” и Джеймс С. Милър III – председател на организацията “Граждани за стабилна икономика”. Всеки от тези хора извърши много повече от това, което се изискваше от него, като ни помогна да запълним критични празноти в проекта в условията на изключително ограничено време.
Все пак голяма част от заслугите принадлежи на персонала на Фондацията за дългите часове упорита работа, която извършиха при непосилни срокове. Първият и най-важен от тях е моят добър приятел Рон Ът. Рон беше съпредседател от страна на САЩ и изпълни безупречно задълженията си на основен ръководител и координатор на проекта. Джил Бизек Джоунс, която тъкмо се беше включила във Фондацията в търсене на по-интересна работа, получи много повече ангажименти, отколкото се беше договорила като директор на проекта, но тъкмо тя беше човекът, който обобщи стотици подробности и нещо повече, не загуби самообладание от напрежението и демонстрира неочаквана за годините й зрялост. Джули Уагнър положи забележителни усилия в намирането на финансови средства, Джоън Левицки организира пътуването, а Джаки Тайсън с помощта на Рене Науланд, Денис Бейли и Джон Кейвъноу се погрижи за необикновения процес при съставянето на материала.
Моят приятел и дългогодишен сътрудник Алън Ейбрахамс също така изигра особено важна роля за осигуряване на успеха на проекта чрез извършване на огромен обем редакторска и организационна работа по проекта.
Ще приключа с благодарност към множеството български колеги за всичко, което извършиха при тежки обстоятелства. Професор Иван Ангелов спечели уважението, възхищението и приятелството ми за всичко, което извърши при ръководството и участието му като съветник по проекта и за формирането на много талантлив български екип, който да работи заедно с нас по приключването му. Нещо повече, той беше най-важният лост при превръщането на разработката в извънпартийна, като ни осигури необходимия достъп до лидерите и икономическите съветници на опозиционните партии. Начело на икономическия екип на опозицията беше изтъкнатият млад икономист Огнян Пишев, когото също считам за приятел. Забележителните познания на Оги по пазарния процес и неговата посветеност на свободата оказаха значително влияние върху тона на настоящия доклад. Талантите на Иван и Оги ще бъдат много полезни за страната им в трудните дни, които им предстоят. И накрая искам да благодаря на Михаил Димитров, понастоящем търговски представител в българското посолство във Вашингтон, за уреждането на всички проблеми, които групата суетливи американци имаха в България.
Ричард Ран


0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1