Най-богатата държава в света, чийто бюджет на Министерството на отбраната е $716 млрд. за 2019 г., не плаща наем за ползването на нито една база у нас
Илиан Тодоров

Безплатното американско военно присъствие на територията на страната ни генерира несигурност за България и опасност от въвличането на страната ни във военни конфликти с трети страни
На 28 април 2006 г. в София правител­ството на БСП, НДСВ и ДПС подписва 15 – годишен договор със САЩ за безвъзмез­дно предоставяне за ползване на български военни бази на въоръжените сили на САЩ. Договорът е подписан от държавния се­кретар на САЩ Кондолиза Райз и външния министър на България Ивайло Калфин. В деня на подписването партия АТАКА ор­ганизира многохиляден протестен митинг срещу настаняването на американски во­енни на българска земя. С ратифицирането на договора от двете страни България предоставя на САЩ без наем под мотото „военни съоръжения и обекти за съвместно ползване” 4 военни бази на територията на страната, а имен­но: полигонът в Ново Село (за обучение на сухопътни войски), военновъздушната база в Безмер (за транспорт на сили и техники за обучение до Ново село), военновъздушната база в Граф Игнатиево (за транспорт на сили и техника) и складовата база в Айтос. Спо­ред договора на територията на България може да има до 2500 цивилни и военни по едно и също време, но тази численост може да бъде увеличавана с още 2500 души за срок от не повече от 90 дни. Според посланика на САЩ Джон Байърли е въз­можно американските войници да бъдат в България на ротационен принцип само за по няколко месеца, като при застъпване на отделните бригади в България може да има до 5 хиляди американски военни. При извършване на престъпления от амери­кански военни САЩ получават правото да приложат своето право в случаите, в които това се налага. От подписването на спора­зумението през 2006 г. до ден-днешен договорът е секретна информация. Според някои хора като бившия главен прокурор на САЩ Рамзи Кларк, американските военни бази на българска терито­рия могат да привлекат терористични атаки и да причинят екологични проблеми. Според него за България е унизително да има чужди военни бази на нейна територия. Посла­ник Байърли публично обещава, че САЩ ще инвестират в инфраструктурата, в пътища и жп-линии и всичко останало, свър­зано със съоръженията за подготовка, като инвестициите ще бъ­дат в размер на десетки милиони долари. Празно обещание, което никога не става факт. Отделно монополните медии в България буквално излъгаха населението, че в замяна безвъзмездното отдаване на българските военни бази на САЩ, както и продължава­нето на българското военно присъствие в Ирак, визите за САЩ ще бъдат премахнати за българските гражда­ни. Както знаем, днес всички политически субекти в България с изключение на АТАКА наричат САЩ наш партньор, приятел. Партньор и приятел, който е затворил границите си за нас чрез нежеланието за премахване на унизителните процеси по получаване на визи за българите.
Същите тези бази днес са опорен пункт на правителството на САЩ за въвличане на България в бъдещи военни конфликти. Изходна точка за евентуални американ­ски военни операции спрямо трети държави в лицето на Русия, Иран, Сирия и др.

САЩ ползват абсолютно безплатно базите ни в Ново Село, Безмер, Граф Игнатиево и Айтос
    Крайна сметка вече осем години САЩ ползва напълно без­платно българските военни бази. Най-богата държава в света, чийто бюджет на министер­ството на отбраната е в размер на 716 милиарда долара за 2019 г., не плаща наем за ползваните от въоръ­жените си сили български бази. Най-бога­тата държава в света ползва безплатно инфраструктурата на една от най-бедни­те държави в света, залагайки на карта и нейната сигурност. За разлика от България редица държави членки на ЕС и НАТО изис­кват и получават наеми за предоставени­те си военни обекти на правителството на САЩ.
БЕЛГИЯ
Правителството на САЩ плаща наем на белгийската държава за изполваните от въоръжените сили 26 сгради и 36 416 кв. м земя, находящи се в различ­ни военни бази в Белгия.
ГЕРМАНИЯ
САЩ изплаща наем и на германското прави­телство за използваните от нея 2680 сгради и стотици хиляди квадрат­ни метри земя в базите Bamberg, Grafenwoehr, Vilseck и др., в които са разположени сухо­пътни и военновъздушни сили на САЩ.
ГЪРЦИЯ
В Гърция САЩ плащат наем за военно­морската база NSA Souda Bay, както и за прилежащата земя към базата.
ИТАЛИЯ
Американците плащат наем и на италианското правителство за използ­ваните от тях 585 сгради, разположени във военните бази Camp Ederle, Carney Park, Gaeta, NAS Sigonella Belpasso Hsg, NSA Naples Support Site и редица други на тери­торията на страната. Родовете щатски войски, които са разположени в тези бази, са военноморски, сухопътни и военновъз­душни сили.
ИСПАНИЯ
САЩ изплащат наем и на Испания за една военна база на територията на страната.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Правителството на САЩ плаща наем на Великобритания за използваната от янките военновъздушна база Eriswell.
ХОЛАНДИЯ
Щатите плащат наем и на холандската държава за използваните от сухопътните войски на САЩ военни бази на терито­рията на холандската държава.
Според доклада за 2018 г. на Департамен­та по отбрана на САЩ, правителството на Съединените американски щати плаща наеми и за използваните военноморски, военновъздушни и армейски бази на те­риторията на Дания, Норвегия, Канада, Австралия, Колумбия, Доминиканска република, Египет, Сингапур, Южна Корея, Турция, Аруба, Бахрейн и Обединените арабски емирства. В глобален мащаб за 2018 г. САЩ плащат наеми за общо 7605 сгради, разположени в стотици военни бази по света, както и за близо 5 милиона кв. м земи, използвани за военни полигони и други цели.
Според същия доклад правителството на САЩ плаща наеми за стотици воени бази и терени дори на собствена тери­тория. Реално правителството на САЩ изплаща наеми във всички свои щати.

През май 2011 г. Сидеров връчи папка на американския посланик Джеймс Уорлик с искане САЩ да платят 2 млрд. долара наем за базите, които ползват у нас. Тогава разяреният Уорлик на висок глас казва няколко пъти: „I will destroy you” (Ще те унищожа!). Сидеров попита: „Вие ли ще ме унищожите?”, а посланикът отговорил: „USA will destroy you!” (САЩ ще ви унищожи)

Базата в Айтос
За 13 – годишното пребиваване на американ­ските въоръжени сили на наша територия и неплащането на наеми от страна на САЩ за използваните 4 български военни бази, българската държава е пропуснала ползи, които според оценка на специалисти се равняват на над два ми­лиарда лева. Правител­ството на ГЕРБ също не развали този неизгоден за България договор, в който има клауза, че същият може да бъде прекратен с едногодишно предизвестие от едната от двете страни. Явно е, че според БСП, ДПС и ГЕРБ, България е прекалено богата държава, за да отдава под наем държавните имоти на най-богата държава в света. Явно сме по-богати от държави като Белгия, Германия, Гърция, Италия, Ис­пания, Великобритания, Холандия и редица други, които за разлика от нас получават наеми от САЩ за своите военни бази.

Военновъздушната база в Безмер
Българските медии, политици и редица други манипулатори до ден-днешен заблуж­дават обществото, че членството ни в НАТО като гарант за националната ни сигурност изисквало от нас на територия­та ни да бъдат разположени чужди военни бази. Това е лъжа, защото базите в Ново Село, Безмер, Граф Игнатиево и Айтос не се използват от натовски войски, а от американската армия по подобие на редица бази в Европа, където САЩ плащат наем на горепосочените държави. Използването на 4-те бази от американската армия в България не е гарант за националната ни сигурност, а точно обратното. Безплат­ното американско военно присъствие на територията на страната ни генерира несигурност за България от гледна точка на опасностите от терористични удари и въвличането на страната ни във военни конфликти с трети страни. И това не е само наше мнение. Така смята и бившият главен прокурор на САЩ Рамзи Кларк.

Военновъздушната база в Граф Игнатиево
Ако българските правителства не бяха продали интереса на нацията, то за период от 13 години в държавната хазна на Бълга­рия щяха да се влеят над 2 милиарда лева, и днес нямаше да се чудим откъде да теглим поредния държавен заем, а „всичколозите” да обясняват, че държавата нямала пари. Няма, защото сме колония! Няма защото, когато Сидеров поиска САЩ да плащат наем за базите в България, цялата медийна глутница се нахвърли срещу него и АТАКА! Няма, защото 30 години ни управляват едни и същи слуги на метрополията!

Полигонът в Ново Село0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1