.."Не случайно смяната на имената през 80-те е наречена Възродителен процес. Идеята е, че огромна част от мюсюлманите в България са всъщност потомци на помюсулманчени (потурчени) българи, а не етнически турци. Тогава са им сменили имената от български на турски, а през 80-те се прави обратното... насилствено, но не по-насилствено отколкото са го правили турците няколко века по-рано.
Напълно съм съгласна, но възможно ли е така да бъдат промити мозъците им, че никъде в родовата им памет да не остане и най-бегъл спомен за това кои са били?
Става въпрос за 15-18 поколения. Пък и когато тия българите все пак се учат на нещо в църквите, след това започват да организират първите килийни училища и т.н., тези хора остават извън тази, макар и примитивна сфера на образование, защото не са християни. Получават някакви знания само в някои джамии. Най-лошото е, че тогава няма понятие "българи - мюсюлмани". Щом някой е станал мюсолманин, автоматично се счита за турчин. Грешно и нелогично, но така е било прието. Сега, потомците им мислят по същия начин - така си знаят. Мюсолманин не означава турчин, но... Исляма е религия измислена от араби. Когато турците приемат исляма не стават араби, а българите приели исляма стават турци!?!?!?! През 80-те години, вместо изведнъж да им сменят имената, без обяснение е трябвало да проведат сериозна кампания за обяснение, разясняване и убеждаване (с исторически научни факти) на тези хора и след това е можело с по-малко насилие и по-плавно да стане всичко. Тогавашната (тоталитарна) държава е имала всички лостове за влияние във всички сфери и е било постижимо , нямало е опозиция и т.н. - разаснителна кампания 2-3 години...
Логично! Може би този процес щеше да е по-успешен през 60-те или 70-години. Края на 80-те години е последван от новото време, в което всички виждаме какво се случва.
При еничарите е малко по-различно. Когато са ги отвличали като деца, много от тях за запазвали спомен за името на родителите си и родното си място. Те са обучавани и после са служили в Османската армия, но не като обикновените турски войници, а в различо подразделение - еничерски корпус. Всички там са били нетурци. До края на службата си, т.е. през цялата си младост тия хора са си знаели, че не са турци щом са еничари. След края на службата, някои от тях се завръщат по родните си места. Някои не са смеели от страх как ще ги приемат, някои са се устройвали добре в други краища на империята, а други просто не са помнили къде са им корените. Но има и такива, които се завръщат. Особено след освобождението. Има запазени завещания на българи от края на 19-ти, дори и от началото на 20-ти век, в които може да се прочете нещо от сорта - "Оставям къщата на сина ми Георги, нивата на сина ми Иван, а животните на сина ми Орхан", примерно... Да не забравяме, че религията в ония времена е била много по-важна част от живота на хората и от съзнанието им и трудно някой би се съгласил, доброволно да си смени религията от страх от Бога (независимо кой Бог). Някои са знаели, че са потомци на българи християни, но са си оставали мюсюлмани и са носили турските си имена.
Това е интересно. Би трябвало на всички тези документи да се дава повече гласност иначе няма как да се втълпи на тези хора истината за българският им произход.
И генетичните изследвания са надежда... Както за македонците и за помаците, останали извън България - в Гърция. Там се опитват да им втълпят, че са от друг етнос - помашки и уж говорят помашки език... Езикът им е всъщност архаичен български с родопски диалект.
А в Татария (Татарстан) ако се направят такива изследвания ще им стане лошо на татарите. Ще се окаже, че гените на повечето хора там са повече български, отколкото други. Татаро-монголите са били нещо като управляваща каста след като са завзели Волжка България, но никога не са били мнозинство. Няма и геноцид над българите и не са били избити огромни маси от населението както тук от турците, защото българите във Волжка България са били мюсюлмани, както и татарите. Запазило се е огромна част от българското население. Дори когато Иван Грозни превзема Казанското ханство (княжество) и го прави част от Руската империя, той се назовава цар на руснаци, българи и т.н. други народи...татарите не се споменават, а уж точно съвременния Татарстан би трябвало да е покорил... Много е интересно следното - през българското възраждане до българите тук идват, неизвестно как сведения, че в миналото никой си руски цар на име Иван се е наричал "цар и на българите". От тогава става популярно на Русия, българите да казват "Дядо Иван" и да се надяват, че щом е цар и на българите, ще се погрижи да ги освободи... Става въпрос за българите от Волжка България, но те не са знаели. Аз предполагам, че тази информация е дошла по нашите земи от някой българин, учил я в Петербург, я в Киев или в Молдова през Възраждането. Може би се учило за това по история или пък на наш човек е попаднал някакъв документ подпечатан с личния печат на Иван Грозни и е видял какво пише на печата...
СССР пък и съвременна Русия имат много грехове спрямо българите в Татария. Освен, че Сталин разселва етнически българи и от Кримския полуостров и от Татарстан, след това и до сега руснаците не признават официално, че там живеят българи. Дори и сега, при преброяване на населението в Татарстан за етнически произход няма графа "българин". Знам за един куриоз. Българин от България, работил там няколко години, се жени за местна жена (татарка). Малко след това има преброяване. Като казал, че се самоопределя като българин, му казали, че няма как и ще го пишат татарин. Той обяснил, че е роден в България, но му преброителя му обяснил, че ще си навлече неприятности, ако запише такова нещо. Някъде през 90-те, се случва това. По някоя телевизия го гледах. Сега обаче, все повече хора там осъзнават българския си произход и не се страхуват да го заявят и то без никаква подкрепа от нашата държава. На някои футболни мачове все по-често се чуват скандирания "Бул-га-ри-стан" и има транспаранти с надписи "Мlь не татари, мl болгарlь".
Споменатата цифра - 1 000 000 е толкова голяма, защото се има предвид населението в Сан Стефанска България... После остава по-малка територия и население..."

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1