22 ЮНИ 1941 Г. – ПРЕДИ 78 Г. ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ ВЕРОЛОМНО НАПАДНА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ. ЗАПОЧНА ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА НА СЪВЕТСКИТЕ НАРОДИ ПРОТИВ НЕМСКФАШИСТКИТЕ АГРЕСОРИ /1941 – 1944 Г./
През всичките тези почти осем десетилетия империалистическата пропаганда положи неимоверни усилия да заличи от паметта на народите истината за онези години, за героизма и себеотрицанието на съветските народи, за ролята на болшевишката партия на Ленин и Сталин и лично на великия генералисимус Йосиф Висарионович. Но въпреки това, въпреки грозното предателство на опортюнистично-троцкистката банда на Хрушчовци и Горбачовци, всички социологически изследвания показват постоянно нарастващия авторитет на великия вожд, съратник и продължител на делото на Ленин –  Й.В. Сталин. Но нека се върнем малко назад в историята и да си припомним някои истини.
ИЗЯВЛЕНИЕ ПО РАДИОТО НА Й.В. СТАЛИН НА 3 ЮЛИ 1941 Г.
Другари! Граждани! Братя и сестри!
Бойци от нашата армия и флота!
Към Вас се обръщам аз, приятели мои!
Вероломното военно нападение на хитлеристка Германия над нашата Родина, започнало на 22 юни, продължава. Независимо от героичната съпротива на Червената армия, независимо от това, че най-добрите дивизии и части на авиацията на врага са вече разбити и намериха гроба си на бойното поле, врагът продължава да напредва, хвърляйки на фронта нови сили. Хитлеристките войски успяха да завземат Литва, значителна част от Латвия, значителна част от Белорусия и част от западна Украйна. Фашистката авиация разширява зоните на действие на своите бомбардировачи, подлагайки на бомбардировки Мурманск, Орша, Могилев, Смоленск, Киев, Одеса, Севастопол и др. Над нашата Родина надвисна сериозна опасност.
Как можа да се случи така, че нашата славна Червена Армия отстъпи на фашистките войски редица наши градове и райони? Нима немско-фашистките войски са непобедими, за което постоянно тръби фашистката пропаганда?
Разбира се, не! Историята показва, че непобедими армии няма и не може да има. Армията на Наполеон смятаха за непобедима, но тя беше разбита и от руски и от английски и от немски войски. Немската армия на Вилхелм, в първата империалистическа война, също я смятаха за непобедима, но тя няколко пъти претърпя поражения от руски и англо-френски войски и накрая беше разбита. Същото може да се каже и за днешната немско-фашистка армия на Хитлер. Тази армия още не е срещала сериозна съпротива на континента Европа. Само на наша територия тя среща такава съпротива. И ако в резултат на тази съпротива най-добрите дивизии на немско-фашистката армия се оказаха разбити от нашата Червена армия, то това значи, че хитлеристката фашистка армия също може да бъде разбита и ще бъде разбита, както бяха разбити армиите на Наполеон и Вилхелм.
Що се касае до това, че част от нашата територия беше завзета от врага, то може да се обясни с това, че войната на Германия срещу СССР започна при изгодни условия за нея и неизгодни условия за нас. Работата е в това, че войската на Германия, водеща войната, беше изцяло мобилизирана и 170 дивизии се хвърлиха срещу нас по протежение на цялата граница, дивизии, които бяха в постоянна бойна готовност и само чакаха сигнал за нападението, докато на нашите войски беше нужно време да се придвижат към границата. Не малко значение имаше и това обстоятелство, че Германия неочаквано и вероломно наруши пакта за ненападение, подписан с нашата страна през 1939 г., независимо, че в целия свят ще бъде обявена за нападаща страна, страна агресор. Разбираемо е, че ние като миролюбива страна не можехме да поемем инициативата за нарушаването на този пакт и да поемем по пътя на вероломството.
Може да се зададе въпросът, как се случи така, че съветското правителство отиде на сключване на Пакт за ненападение с такива вероломни хора и изверги като Хитлер и Рибентроп? Не допусна ли тук грешка Съветското правителство? Разбира се, не! Пактът за ненападение е договор за мир между двете държави. Именно такъв пакт ни предложи през 1939 г. Германия. Можеше ли Съветското правителство да се откаже от такова предложение? Аз мисля, че нито едно миролюбиво правителство не може да се откаже от такова мирно съглашение със съседна държава, даже ако начело на тази държава стоят такива изверги и людоеди като Хитлер и Рибентроп. И това, разбира се, при едно задължително условие – ако мирното съглашение не засяга нито пряко, нито косвено териториалната цялост, независимост и чест на миролюбивата държава. Както е известно, Пактът за ненападение между Германия и СССР е именно такъв пакт.
Какво спечелихме ние, сключвайки пакт за ненападение с Германия? Ние осигурихме на нашата страна още година и половина мир и време за подготовка на нашите сили за отпор, ако фашистка Германия реши да ни нападне въпреки пакта. Това беше победа за нас и загуба за фашистка Германия.
Какво спечели и какво загуби фашистка Германия, нарушавайки вероломно пакта и извършвайки нападение над нашата страна? Тя спечели превес за своите войски за кратко време, но загуби политически, саморазобличавайки се пред целия свят като кървав агресор. Няма съмнение, че временните военни победи на Германия са само епизод, а истинската грамадна политическа победа е за СССР, която е сериозен и дълготраен фактор, на чиято основа ще се осъществят решителните военни успехи на Червената армия във войната с фашистка Германия.
Ето защо цялата наша доблестна армия, целият наш доблестен военно-морски флот, всички наши летци-соколи, всички народи на нашата страна, всички добри хора на Европа, Америка и Азия и накрая всички най-добри хора на Германия клеймят вероломните действия на германските фашисти и съчувствено се отнасят към Съветското правителство, одобряват неговото поведение и виждат, че нашето дело е право, че врагът ще бъде разбит и ние ще победим!
По силата на наложената ни война нашата страна встъпи в смъртна схватка със своя най-зъл и коварен враг – германския фашизъм. Нашите войски геройски се сражават с въоръжения до зъби противник. Червената армия и Червеният флот, преодолявайки многобройни трудности, геройски се бият за всяка педя съветска територия. В боя се включиха и главните сили на Червената армия, въоръжени с хиляди танкове и самолети. Храбростта на войните от Червената армия е безпримерна. Заедно с Червената армия, за защита на нашата Родина се вдигна целият съветски народ.
Какво е необходимо, за да се ликвидира опасността, надвиснала над нашата Родина и какви мерки трябва да се вземат за да се разгроми врага?
Преди всичко е необходимо нашият народ, всички съветски хора, да разберат цялата сериозна опасност, надвиснала над нашата страна, да се отърсят от благодушието, от спокойствието и безгрижието на мирния живот и строителство, разбираемо за невоенното време, но пагубно за сегашното време, когато войната из основи промени положението. Врагът е жесток и неумолим. Поставил си е за цел завладяването на цялата наша територия, на нашия хляб, на нашите несметни природни богатства, на всичко постигнато с нашия труд. Поставил си е за цел възстановяването властта на помешчиците, на царизма, разрушаването на нашата култура, на националната държавност на руснаци, украинци, белоруси, латвийци, литовци, естонци, узбеки, татари, молдовци, грузинци, арменци, азербайджанци и др. свободни народи на Съветския Съюз, тяхното понемчване и превръщане в роби на немските князе и барони. Въпросът е за живота и смъртта на Съветската държава, за живота и смъртта на народите на СССР, за това ще бъдат ли народите на Съветския Съюз свободни или ще бъдат роби. Нужно е да разберем това и да не бъдем безгрижни, да се мобилизираме и да преустроим живота си на военна основа и да не знаем никаква пощада към врага. Необходимо е в нашите редици да няма място за мародери и страхливци, за паникьори и дезертьори, смело и безкомпромисно да отиваме на бой с врага в Отечествена, освободителна война против немските поробители. Великият Ленин, основателят на нашата държава, казваше, че основните качества на съветските народи трябва да бъдат храброст, отговорност, незнание на страх в борбата, готовност да бъдат заедно в борбата за защита и освобождение на своята Родина.
Ние трябва незабавно да преустроим цялата наша работа на военни начала, да подчиним всичко на интересите на фронта и организацията за разгрома на врага. Народите на Съветския Съюз виждат днес, че германският фашизъм е неукротим в своята бясна злоба и ненавист към нашата Родина, осигурила на всички трудещи се свободен труд и благоденствие. Народите на Съветския Съюз трябва да се вдигнат в защита на своите права и на своята земя, против врага. Червената армия и флот и всички граждани на Съюза трябва да отстояват всяка педя съветска земя, да се бият до последна капка кръв за нашите градове и села, да проявяват смелост, инициатива и гъвкавост, свойствени за нашия народ. Ние сме длъжни да организираме всестранна помощ за Червената армия, да попълваме усилено нейните редици, да й осигуряваме всичко необходимо, да организираме бързото придвижване на транспорта с войска и военни товари, своевременна и качествена помощ за ранените. Ние сме длъжни да укрепваме тила на Червената армия, да подчиним цялата наша работа на това да организираме работата на нашите фабрики и заводи за производството на повече пушки, минохвъргачки, оръдия, патрони, снаряди, танкове, самолети, за охрана на заводите, електростанциите, телефонните и телеграфни връзки, за организиране на местната противовъздушна отбрана.
Ние трябва да организираме и провеждаме безпощадна борба с всякакви дезорганизатори на тила, дезертьори, паникьори, разпространители на слухове, да унищожаваме шпионите, диверсантите, вражеските парашутисти, да оказваме в това отношение бърза помощ на нашите изтребителни батальони. Трябва да се има предвид, че врагът е коварен, хитър, опитен в разпространението на лъжи и слухове. Нужно е да се отчита всичко това и да не се поддаваме на провокации. Нужно е да се предават незабавно на военен съд всички онези, които със своята страхливост и паникьорство пречат на отбраната. При принудително отстъпление, с цел запазване на силите, частите на Червената армия трябва да изтеглят целия железопътен подвижен състав, да не оставят на врага нито един паровоз. нито един вагон, нито килограм зърно, нито литър гориво. Колхозниците трябва да изтеглят всички животни, зърното да предават на отговорните за това държавни органи, за организиране на неговото извозване и съхранение в тиловите райони. Цялото ценно имущество, в това число цветни метали, зърно и гориво, което не може да се изтегли, трябва безусловно да бъде унищожено.
В завзетите от врага райони трябва да се организират партизански отряди – конни и пеши – да се създават диверсионни групи за борба с вражеската армия, за разгаряне на повсеместна партизанска война, за взривяване на мостове, пътища и комуникационни съоръжения, за подпалване на складове, обози и пр. В завзетите територии да се създават непоносими условия за врага и неговите помощници, да се преследват и унищожават те на всяка крачка, да се провалят всички техни мероприятия.
Войната с фашистка Германия не бива да се смята за обикновена война. Тя не е само война между две армии. Тя заедно с това е и велика война на целия съветски народ срещу немско-фашистките войски. Целта на тази всенародна Отечествена война срещу фашистките угнетители е не само ликвидирането на опасността, надвиснала над нашата страна, но и помощ за всички народи на Европа, стенещи под игото на немския фашизъм. В тази освободителна война ние няма да бъдем сами. В тази велика война ние ще имаме верни съюзници в лицето на народите на Европа и Америка, в това число и в лицето на германския народ, пъшкащ под хитлеристкия терор. Нашата война за освобождението на нашето Отечество се съединява с борбата на народите от Европа и Америка за тяхната независимост и демократични свободи. Това ще бъде Единен фронт на народите за свобода, против поробителите и срещу заплахата от поробване от страна на немския фашизъм. В тази връзка историческото изявление на премиера на Великобритания господин Чърчил и декларацията на правителството на САЩ за готовност да помогнат на нашата страна могат да бъдат приветствани и пробуждат чувство на искрена благодарност на нашия народ – те са разбираеми и показателни.
Другари! Нашите сили са неизчерпаеми и врагът скоро ще се убеди в това. Заедно с Червената армия на борба с нападналия ни враг се вдигат хиляди работници, колхозници, интелигенти. Вдига се целият многомилионен съветски народ. Трудещите се от Москва и Ленинград вече пристъпиха към организацията на многохилядно народно опълчение в помощ на Червената армия. Във всеки град, който е застрашен от нашествието на врага, трябва да се създават такива народни опълчения, да се вдигат на борба всички трудещи се, които със своите гърди да защитят своята свобода, своята чест, своята Родина, в нашата Отечествена война с германския фашизъм.
С цел бързата мобилизация на всички сили на народите на СССР, за организиране на отпор на врага, вероломно нападнал Родината ни, е създаден Държавен комитет на отбраната, в чиито ръце сега е съсредоточена цялата власт в държавата. Държавният Комитет за Отбраната пристъпи към своята работа и призовава всички народи да се сплотят около партията на Ленин и Сталин, около правителството на СССР, за подкрепа на Червената армия и флот, за разгром на врага, за победа.
Всички наши сили за подкрепа на нашата героична Червена армия и нашия славен Червен флот!
Всички сили на народа – за разгром на врага!
Напред,за нашата победа!
Бележка на редакцията. Нито миг стъписване, някакво колебание или неувереност на Сталин в първите дни на войната, за което пишат разни нискочели примати, облечени в маркови костюми и вратовръзки. Напротив, стоманена твърдост, непоколебимост в правото дело и увереност в победата. И точно за това името и славата на Сталин не само че не помръкват, но от ден на ден нарастват. А имената на тези драскачи и парвенюта никой няма да запомни и единствената им полза ще е,че ще се превърнат в тор за земята. Вл. Цеков

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1