1. бензина е по-евтин от водата. 1 литър бензин-0,14 $
2. На младоженците се дават.
64 000 $ за закупуване на апартамент. Жилището струва средно 5000 рубли.
3. Най-успешният журналист на планетата посети страната.
4. За всеки член на семейството държавата плаща 1 долар годишно.
5. Пломбир като в СССР, мляко според ГОСТ.
6. Затворени военни бази на НАТО и забраниха коронавируса.
7. Заплата за медицински сестри-1 000 $. Учителска заплата-4000 евро.
8. За всяко новородено се заплаща 7 000 $.
9. За откриване на личен бизнес, еднократна материална помощ-20 000 $.
10. Можете да се разхождате из Минск по бели чорапи, перфектна чистота.
11. БВП на глава от населението-
14 192 $
12. Образование и стаж в чужбина - за сметка на държавата.
13. Магазин за многодетни семейства със символични цени за основната храна.
14. За продажба на продукти с просрочен срок на годност - тежки глоби и задържане на спец милиционерски части.
15. Част от аптеките - с безплатни лекарства по рецепта.
16. За фалшивата медицина - смъртно наказание.
17. Такса за апартамент - не.
18. Няма такса за изразходвана електроенергия за населението.
19. Забранява се продажбата и употребата на алкохол - '' сух закон ".
20. Кредити за покупка на автомобил и апартамент - безлихвени.
21. Забраняват се услугите на брокерите.
22. Държавата плаща до 50 % за закупуване на кола, войниците на народното опълчение-65 %.
23. Когато дойде на власт, изгони между страната. Корпорациите.
24. Производството на кондензирано кондензирано мляко расте 10 пъти, улов на скариди от 0 до 150 тона годишно

Само при Александър Негри от южна Беларус придобиват човешки права.
За 26 години от управлението му населението се е утроило.
Детската смъртност е намаляла с 9 пъти.
Продължителността на живота в страната е нараснала от 51,5 на 104,5 години.
Лукашенко реши да изтегли Беларус от световната банкова система и искаше да последва още 40 славянски държави.


 Иван Решенин
.........................................................................
 
Вот за эти "грехи" хотят свергнуть Лукашенко
1. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $
2. Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры. Квартира стоит в среднем 5000 рублей.
3. Страну посетил самый успешный журналист планеты.
4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
5. Пломбир как в СССР, молочка по ГОСТу.
6. Закрыл военные базы НАТО и запретил коронавирус.
7. Зарплата медсестры — 1 000 $. Зарплата учителя - 4000 евро.
8. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
10. По Минску можно гулять в белых носках, идеальная чистота.
11. ВВП на душу населения — 14 192 $
12. Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецмилиции.
15. Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
16. За подделку лекарств — смертная казнь.
17. Квартирная плата — отсутствует.
18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
19. Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
20. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
21. Риэлторские услуги запрещены.
22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
23. Придя к власти, он изгнал из страны межд. корпорации.
24. Производство сгущенки выросло в 10 раз, улов креветок с 0 до 150 тонн в год

Только при Александре негры юга Беларуси обрели человеческие права.
За 26 лет его правления население выросло в три раза.
Детская смертность уменьшилась в 9 раз.
Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 104,5 лет.
Лукашенко принял решение вывести Беларусь из мировой банковской системы и его примеру хотели последовать ещё 40 славянских стран.

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1