На въпроса:
Какво е имало в България между ХIV-ХVІIІ в Министерството на Образованието отговаря:
"#Имало е #съжителство между традициите на #християни и #мюсюлмани" в глава озаглавена (забележете колко нежно е пипнато) "Османската империя и българите".
Вече дори не е владичество, дори не е присъствие. Не може да се каже, че в България е имало османско робство или османско владичество. Поне не според проекта за нова програма по история за VI клас, публикувана от Министерството на образованието и науката и коментирана на пресконференция в МОН.
В проекта не се говори за робство или владичество, а за "съжителство между традициите на християни и мюсюлмани", "взаимни влияния между културите на християнството и исляма" и "османската власт"
Този период от историята ни е в четвъртата, последна тема по история в проекта за VI клас, която е озаглавена "Османската империя и българите ( ХV-ХVІІ в.)". В нея се включват подтемите "Държавност", "Общество и всекидневен живот", "Култура и културно наследство" и "Религия".
Едно-единствено изречение загатва, че въпросното съжителство не е било съвсем доброволно. То гласи, че темата "представя съпротивителните действия на българите срещу османската власт".
На журналистически въпрос на пресконференцията в МОН защо програмата е разписана по толкова предпазлив начин #Евгения #Костадинова, #директор на дирекция "#Образователни програми и #образователна #интеграция" в #МОН, отговоря, че "#не е #работа на #министерството да #коментира #научната #достоверност на дадено #събитие". Това дали България е била под робство или владичество, било работа единствено на учените.
Програмата е нормативен документ и не въвежда определения, каза експертът по история Радостина Николова. Тя допълни, че в програмата пише "съжителство", защото в периода XV - XVII век #българи и #турци са #живели заедно.
Пълни кретени!
Децата няма да знаят Истината за близо
500 години от Българската История!

0 коментара:

Публикуване на коментар

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ 2

АРХИВ 1